Czyszczenie wentylacji

Maszyna Rotobrush aiR+ XPi - sprzęt do czyszczenia wentylacji | Rotobrush.eu
Rotobrush aiR+ XPi
Rotobrush BrushBeast
Rotobrush BrushBeast DR - sprzęt do czyszczenia wentylacji | Rotobrush.eu
Rotobrush BrushBeast DR

Jakość powietrza zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej powinna być jak najwyższa. Przekłada się to na stan zdrowia ludzi przebywających w tych budynkach. Warunkiem wysokiej jakości powietrza jest sprawna wentylacja. Poprawnie działający system wentylacyjny powinien utrzymywać stężenie zanieczyszczeń gazowych (jak dwutlenek węgla, para wodna czy zapachy) na dopuszczalnym poziomie.

Jednak proporcjonalnie do czasu eksploatacji systemu wentylacyjnego, gromadzą się w nim zanieczyszczenia, takie jak kurz, brud czy bakterie lub grzyby. Dlatego niezbędne jest systematyczne czyszczenie kanałów wentylacyjnych. Jak udowodniono, długotrwałe wdychanie zanieczyszczonego powietrza, może powodować bóle głowy czy chroniczne zmęczenie. Oprócz tego może dojść do nasilenia objawów alergicznych. Z kolei zanieczyszczenia mikrobiologiczne mogą być przyczyną groźnych chorób układu oddechowego: zapalenie śluzówki nosa, hipergeniczne zapalenie płuc czy legionelloza. W takich pomieszczeniach jak biura czy sale lekcyjne zła jakość powietrza lub jego niedostateczna ilość skutkują również obniżeniem koncentracji i mniejszą efektywnością.

Czyszczenie przewodów wentylacyjnych – obowiązki

Aby uniknąć tego typu objawów i długotrwałych skutków ekspozycji na zanieczyszczone powietrze, należy zadbać o systematyczne i dokładne czyszczenie kanałów wentylacyjnych. Co więcej, obowiązek czyszczenia jest regulowany prawnie, między innymi, przez Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Stosowne dyrektywy na ten temat wydała również Unia Europejska.

W dokumentach tych zostały zawarte szczegółowe instrukcje dotyczące czyszczenia systemów kanałów wentylacji, a także częstotliwości kontroli i parametrów jakości powietrza. Zaleca się, aby to działanie było przeprowadzane w takich budynkach jak:

 • szpitale,
 • kliniki / gabinety specjalistyczne,
 • biurowce,
 • urzędy,
 • szkoły / uniwersytety,
 • obiekty handlowe,
 • obiekty usługowe,
 • budynki użyteczności publicznej,
 • domy mieszkalne.

Oprócz tego należy systematycznie zlecać czyszczenie przewodów wentylacyjnych na statkach i w pociągach.

Przyjmuje się, że czyszczenie instalacji wentylacyjnej powinno być przeprowadzane co dwa lata. Jednak częstotliwość kontroli jest uzależniona od rodzaju zanieczyszczenia, a także od typu budynku. Szczegółowe normy dopuszczalnego zanieczyszczenia chemicznego i mikrobiologicznego są określone, m.in. dla budynków mieszkalnych, szkół, zakładów pracy i sal operacyjnych.

Co istotne, za sprawnie działającą wentylację jest odpowiedzialny pracodawca. Oprócz tego jest on zobligowany do okresowej wymiany filtrów. Szczegółowe zapisy dotyczące norm w miejscu pracy, zostały zawarte w Kodeksie pracy.

Czyszczenie kanałów wentylacyjnych – proces

Dynamiczny rozwój technologii umożliwia sprostanie tym wymogom. Obecnie czyszczenie wentylacji to proces złożony i kompleksowy. Pierwszym etapem jest zabezpieczenie sprzętu i mebli znajdujących się w pomieszczeniu. Następnie demontowane są klapy rewizyjne. Kolejnym punktem jest inspekcja. Polega ona na wprowadzeniu, przed czyszczeniem przewodów wentylacyjnych, kamery inspekcyjnej. Sprzęt, który przesyła obraz w wysokiej rozdzielczości, umożliwia sprawdzenie w czasie rzeczywistym stopnia zabrudzenia wentylacji. Podczas inspekcji oceniany jest również stan instalacji wentylacyjnej i stopień jej eksploatacji.

Następnie wykonywane jest czyszczenie mechaniczne. W tym przypadku kluczową rolę gra odpowiedni sprzęt. Innowacyjnością i efektywnością na rynku wyróżniają się maszyny amerykańskiej marki Rotobrush. Są one przeznaczone do czyszczenia kanałów wentylacyjnych w systemach wentylacji mechanicznej. W ofercie dostępne są dwa modele urządzenia – Rotobrush aiR+ XPi i Rotobrush BrushBeast, obydwa zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności pracy.

Rotobrush aiR+ XPi

Technologia Rotobrush jest połączeniem maszyny czyszczącej i odciągu, dzięki czemu wykonujemy usługę czyszczenia kanałów wentylacyjnych przy użyciu jednego urządzenia. Model aiR+ XPi posiada dwa silniki ssawne, co pozwala bezproblemowo odciągnąć zanieczyszczenia w kanałach wentylacyjnych, wzbudzone wcześniej przez szczotkę. Dzięki temu wszystkie nagromadzone zanieczyszczenia są odrywane od ścianek przewodów wentylacyjnych. Kurz, pył i drobnoustroje są zasysane bezpośrednio do maszyny, co zapobiega ich ponownemu przedostaniu się do powietrza.

Rotobrush BrushBeast

Z kolei najnowszy model BrushBeast wyposażony jest w cztery silniki, dzięki czemu moc odciągu jest większa o ,90% w porównaniu do modelu Rotobrush aiR+® XPi, pozwala to na efektywne czyszczenie przewodów wentylacyjnych o większych przekrojach w jeszcze krótszym czasie.

Co więcej, technologia Rotobrush umożliwia zastosowanie standardowego węża ssawno-czyszczącego o długości 10,7 m oraz dodatkowego przedłużenia o długości 5,2 m co daje sumę 15,9 m zasięgu pracy.

W ofercie akcesoriów posiadamy szczotki miękkie i twarde o rozmiarach od 10 cm do 76 cm średnicy, przeznaczone do użytkowania z maszynami.

Sprzęt Rotobrush jest uniwersalnym rozwiązaniem do bezpiecznego, szybkiego i efektywnego czyszczenia wszystkich przewodów wentylacyjnych łącznie z elastycznymi przewodami typu Flex. Co więcej, Rotobrush pozwala czyścić przewody wentylacyjne o profilu okrągłym i prostokątnym w rozmiarach od 60 mm do 550 mm.

Dezynfekcja

Jednak czyszczenie systemu wentylacji za pomocą Rotobrush nie jest ostatnim etapem procesu konserwacji kanałów wentylacyjnych. Konieczne jest przeprowadzenie dezynfekcji, która zapobiegnie namnażaniu się szkodliwych dla zdrowia drobnoustrojów.

Dezynfekcja przeprowadzana jest przy użyciu profesjonalnego sprzętu – zamgławiacza elektrycznego, przystosowanego do rozpylania substancji dezynfekujących. Maszyna jest wprowadzana do kanału wentylacyjnego, gdzie aplikowana jest substancja dezynfekująca. Wszystkie używane preparaty powinny mieć atesty Państwowego Zakładu Higieny i są bezpieczne dla zdrowia.

Czyszczenie wentylacji

Następnym etapem czyszczenia wentylacji jest wykonanie ponownej inspekcji i sprawdzenie drożności systemu. W ramach usługi czyszczenia wentylacji, którą wykonujemy w Warszawie, wentylacja jest regulowana. Ostatnim etapem jest sporządzenie dokumentacji. Tak kompleksowe podejście zapobiega obniżeniu jakości powietrza, a także wydłuża czas eksploatacji systemu wentylacyjnego.

ROTOBRUSH EUROPA

ECA S.A.
Wyłączny Autoryzowany Dystrybutor w Europie
Warehouse & Showroom
ul. Kineskopowa 1
05-500 Piaseczno

Tel: +48 22 853 45 42
Fax: +48 22 853 48 18

www.ec-a.pl

General Manager Sales
and Development

Artur Bargiel
+48 504 778 714
artur.bargiel@euroair.pl

 • System Rotobrush jest połączeniem maszyny czyszczącej i odciągu. W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań wykonujemy usługę używając jednego urządzenia
 • W przeciwieństwie do konkurencyjnych systemów do obsługi sprzętu Rotobrush wystarczy jedna osoba
 • Rotobrush aiR+ XP wyposażony jest w dwa silniki ssawne, model BrushBeast to cztery silniki ssawne.
 • Korzystając ze sprzętu Rotobrush można z łatwością wyczyścić pionowe i poziome przewody wentylacyjne mierzące od 80×80 do 550x550mm prostokątne i okrągłe. Istnieje możliwość czyszczenia większych przewodów pod warunkiem pracy na krótszych odcinkach (więcej otworów rewizyjnych).
 • Sprzęt jest przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń pyłowo – kurzowych, które najczęściej występują w obiektach użetczności publicznej. Rotobrush nie sprawdzi się przy czyszczeniu systemów kuchennych i przemysłowych.
 • Standardowy zasięg pracy urządzenia to 10,7m lub 16m korzystając z przedłużenia rury ssawno-czyszczącej. Pozwala to na efektywne czyszczenie od 20 do 30 metrów bieżących kanału z jednego otworu rewizyjnego.
 • Maszyna nie jest na stałe zintegrowana z wózkiem jezdnym.
 • Sprzęt jest bardzo tani w eksploatacji, należy jedynie dbać o regularną wymianę worków, oraz regularne czyszczenie filtrów absolutnych HEPA. Czynność tę wykonujemy standardowym kompresorem powietrza. Trwałość jednego filtra HEPA to ok. 3 lat
 • Czyszczenie przewodów wentylacyjnych korzystając z Rotobrush, zajmuje znacznie mniej czasu niż w przypadku wykorzystania konkurencyjnych technologii.