Ventilācijas sistēmu tīrīšana

ventilācijas kanālu tīrīšana ventilācijas vadu tīrīšana

Gaisa kvalitātei gan dzīvojamajās, gan publiskajās ēkās ir jābūt iespējami augstākai, jo tā ietekmē tajās esošo cilvēku veselību. Augstas gaisa kvalitātes priekšnoteikums ir efektīva ventilācijas sistēma. Pareizi funkcionējošai ventilācijas sistēmai ir jāuztur gāzveida piesārņojumu (piemēram, oglekļa dioksīda, ūdens tvaiku vai smaku) koncentrācija pieļaujamā līmenī.

Tomēr, proporcionāli ventilācijas sistēmas kalpošanas laikam, tajā uzkrājas netīrumi, piemēram, putekļi, baktērijas vai sēnīte. Tādēļ ir nepieciešama regulāra ventilācijas kanālu tīrīšana. Ir pierādīts, ka ilgstoša piesārņota gaisa ieelpošana izraisa galvassāpes vai hronisku nogurumu. Turklāt var saasināties alerģiski simptomi. Savukārt mikrobu piesārņojums var izraisīt nopietnas elpceļu slimības: rinītu, hipergēnu pneimoniju vai legionelozi. Slikta gaisa kvalitāte vai tā nepietiekams daudzums tādās telpās kā biroji vai skolu klasēs samazina koncentrēšanās spējas un negatīvi ietekmē darba efektivitāti.

Ventilācijas kanālu tīrīšana – pienākumi

Lai izvairītos no šāda veida simptomiem un ilgstošas piesārņota gaisa iedarbības, ir jānodrošina regulāra un rūpīga ventilācijas kanālu tīrīšana. Turklāt pienākumu tīrīt ventilācijas sistēmu nosaka attiecīgi tiesību akti, piemēram Būvniecības likums, Iekšlietu un Administrācijas Ministra Rīkojums. Arī Eiropas Savienība ir izdevusi regulējošas direktīvas.

Minētie tiesību akti satur detalizētas, ventilācijas kanālu sistēmu tīrīšanas instrukcijas, turklāt tie reglamentē pārbaudes biežumu un gaisa kvalitātes rādītājus. Tīrīšanu ieteicams veikt šādās ēkās:

  • medicīnas stacionāri,
  • klīnikas / ārstu kabineti,
  • biroju ēkas,
  • iestādes,
  • skolas / universitātes,
  • tirdzniecības vietas,
  • pakalpojumu vietas,
  • publiskās ēkas,
  • dzīvojamās ēkas.

Turklāt regulāri ir jātīra arī kuģu un vilcienu ventilācijas kanāli.

Tiek pieņemts, ka ventilācijas sistēmas tīrīšana ir jāveic reizi divos gados. Tomēr pārbaužu biežums ir atkarīgs no piesārņojuma veida, kā arī ēkas tipa. Detalizēti pieļaujamās ķīmiskā un mikrobioloģiskā piesārņojuma normas ir noteiktas, tostarp, dzīvojamām ēkām, skolām, darba vietām un operāciju zālēm.

Svarīgi, ka par efektīvu ventilāciju ir atbildīgs darba devējs. Turklāt tam ir regulāri jānodrošina filtru maiņa. Detalizētus noteikumi par ievērojamām normām darba vietās nosaka Darba kodekss.

Ventilācijas kanālu tīrīšana – process

Dinamiska tehnoloģiju attīstība padara iespējamu šo prasību izpildīšanu. Mūsdienās ventilācijas tīrīšana ir kombinēts un komplekss process. Pirmais posms ir telpā esoša aprīkojuma un mēbeļu aizsargāšana. Pēc tam tiek noņemtas revīzijas lūkas. Nākamais posms ir revīzija. Šī posma ietvaros revīzijas kamera tiek ievadīta ventilācijas kanālos pirms to tīrīšanas. Iekārtas, kuras pārraida attēlu ar augstu izšķirtspēju, ļauj reālā laikā pārbaudīt ventilācijas sistēmas netīrības pakāpi. Revīzijas laikā tiek novērtēts arī ventilācijas sistēmas stāvoklis un izlietošanas pakāpe.

Pēc tam tiek veikta mehāniskā tīrīšana. Šajā posmā galveno lomu spēlē pareizs aprīkojums. Amerikāņu zīmola Rotobrush iekārtas izceļas tirgū pateicoties inovācijām un efektivitātei. Tās ir paredzētas ventilācijas kanālu tīrīšanai mehāniskajās ventilācijas sistēmās. Piedāvājumā ir divi iekārtu modeļi – Rotobrush aiR+ XPi un Rotobrush BrushBeast. Abi ir izstrādāti, lai palielinātu darba efektivitāti.

Rotobrush tehnoloģija apvieno tīrīšanas iekārtu un nosūkšanas sistēmu un tādēļ mēs spējam veikt ventilācijas kanālu tīrīšanu ar vienu iekārtu. Modelim aiR+ XPi ir divi sūknēšanas motori, kas ļauj viegli likvidēt netīrumus ventilācijas kanālos, kurus iepriekš ir pacēlusi birste. Tādējādi visi uzkrāti netīrumi tiek atrauti no ventilācijas kanālu sienām. Putekļi un mikrobi tiek iesūkti iekārtas iekšpusē, tādējādi novēršot to atkārtotu nonākšanu gaisā.

Savukārt jaunākais BrushBeast modelis ir aprīkots ar četriem motoriem, kuri nodrošina 90% augstāku jaudu, nekā Rotobrush aiR+ ® XPi modelis. Tas ļauj vēl īsākā laikā efektīvi notīrīt lielāka šķērsgriezuma ventilācijas kanālus.

Turklāt Rotobrush tehnoloģija ļauj izmantot parasto 10,7 m iesūkšanas un tīrīšanas šļūteni ar papildu 5,2 m pagarinājumu, kas nodrošina kopējo darba diapazonu 15,9 m garumā. Mēs piedāvājam iekārtām paredzētās mīkstas un cietas birstes ar diametru no 10 cm līdz 76 cm.

Rotobrush tehnika ir universāls risinājums visu ventilācijas kanālu, tostarp elastīgo Flex kanālu, drošai, ātrai un efektīvai tīrīšanai. Turklāt Rotobrush ļauj tīrīt apaļus un taisnstūra ventilācijas kanālus ar izmēriem no 60 mm līdz 550 mm.

Tomēr ventilācijas sistēmas tīrīšana ar Rotobrush nav pēdējais solis ventilācijas kanālu apkopes procesā. Nepieciešams veikt dezinficēšanu, lai novērstu veselībai kaitīgu mikrobu vairošanos. Dezinfekciju veic, izmantojot profesionālu tehniku – elektrisko miglotāju, kurš ir paredzēts dezinfekcijas līdzekļu izsmidzināšanai. Šī iekārta tiek ievadīta ventilācijas kanālā, kur tiek uzklāts dezinfekcijas līdzeklis. Visiem izmantotajiem līdzekļiem jābūt sertificētiem Valsts higiēnas institūtā, un tie ir droši veselībai.

Nākamais ventilācijas tīrīšanas posms ir vēl viena revīzija un sistēmas caurlaidības pārbaude. Ventilācijas tīrīšanas pakalpojuma ietvaros, ko mēs veicam Varšavā, ventilācija tiek arī noregulēta. Pēdējā posmā tiek sagatavota dokumentācija. Šāda kompleksā pieeja novērš gaisa kvalitātes pasliktināšanos, kā arī pagarina ventilācijas sistēmas kalpošanas laiku.