Ventilatsiooni puhastamine

ventilatsioonikanalite puhastamine ventilatsioonikanalite puhastamine

Õhu puhtus peaks nii elumajades kui avalikes asutustes olema võimalikult hea, kuna see mõjutab nendes hoonetes viibivate inimeste tervislikku seisundit. Õhu hea kvaliteedi tingimuseks on tõhus ventilatsioon. Korrektselt töötav ventilatsioonisüsteem peaks hoidma gaasilise õhusaaste (nn süsihappegaas, veeaur või lõhnad) kontsentratsiooni lubatud tasemel.

Proportsionaalselt ventilatsioonisüsteemi kasutamise ajale koguneb selle sisse saaste, sh tolm, mustus, bakterid ja seened. Seepärast on oluline süstemaatiline ventilatsioonikanalite puhastamine. Nagu on kindlaks tehtud, võib pikaajaline saastunud õhu sisse hingamine põhjustada peavalu ja kroonilist väsimust. Peale selle võib see tekitada ka allergia sümptomite süvenemist. Teisalt võib mikrobioloogiline saast põhjustada ohtlikke hingamisteede haigusi: nina limaskesta põletikku, bronhopneumooniat või legionelloosi. Sellistes ruumides nagu kontorid või loengusaalid põhjustab õhu halb kvaliteet või selle ebapiisav kogus keskendumise halvenemist ja efektiivsuse vähenemist.

Ventilatsioonikanalite puhastamine – kohustused

Selleks, et seda tüüpi sümptomeid ja pikaajalise saastunud õhus viibimise tagajärgi vältida, tuleb kanda hoolt ventilatsioonikanalite süstemaatilise ja põhjaliku puhastamise eest. Enamgi, puhastamise kohustus on õiguslikult reguleeritud, mh ehituseeskirjadega, sise- ja haldusministri määrusega. Vastavad direktiivid on kehtestanud ka Euroopa Liit.

Need dokumendid sisaldavad üksikasjalikke eeskirju ventilatsioonikanalite süsteemi puhastamise ning kontrolli sageduse ja õhu kvaliteedi parameetrite kohta. Puhastamist soovitatakse läbi viia järgmistes hoonetes:

  • haiglad,
  • kliinikud / arstikabinetid,
  • kontorihooned,
  • ametiasutused,
  • koolid / ülikoolid,
  • ärihooned,
  • teenindushooned,
  • avalikud asutused,
  • elumajad.

Peale selle tuleks tellida ventilatsioonikanalite süstemaatilist puhastamist ka laevadel ja rongides.

Üldiselt soovitatakse, et ventilatsioonikanalite puhastamist peaks läbi viima iga kahe aasta tagant. Kontrollide sagedus on siiski sõltuvuses saaste liigist ja hoone tüübist. Lubatud keemilise ja mikrobioloogilise saaste üksikasjalikud normid on määratud kindlaks mh elumajadele, koolidele, töökeskkonnale ja operatsioonisaalidele.

Oluline on see, et tõhusalt töötava ventilatsioonisüsteemi eest on vastutav tööandja. Peale selle on ta kohustatud filtrite perioodiliseks välja vahetamiseks. Töökohta puudutavad üksikasjalikud normid on toodud ära Töökoodeksis.

Ventilatsioonikanalite puhastamine – protsess

Tehnoloogia dünaamiline areng võimaldab nende nõuete täitmist. Kaasajal on ventilatsioonisüsteemi puhastamine keeruline ja kompleksne protsess. Selle esimeseks etapiks on ruumis olevate seadmete ja mööbliesemete turvastamine. Seejärel eemaldatakse luugid. Järgmiseks punktiks on süsteemi kontrollimine. Selleks viiakse enne ventilatsioonikanalite puhastamist süsteemi kontrollkaamera. See on seade, mis edastab suure eraldusvõimega pilti ja võimaldab reaalajas kontrollida ventilatsiooni saastumise astet. Kontrolli käigus saab hinnata ka ventilatsioonisüsteemi seisukorda ja selle kulumisastet.

Seejärel viiakse läbi mehaaniline puhastus. Sellel etapil on võtmeroll vastavatel seadmetel. Oma uuendusliku lähenemise ja tõhususe poolest paistavad turul silma Ameerika kaubamärgi Rotobrush masinad. Nad on ette nähtud ventilatsionikanalite puhastamiseks mehaanilise ventilatsiooni süsteemides. Pakkumuses on kaks seadme mudelit – Rotobrush aiR+ XPi ja Rotobrush BrushBeast, millest mõlemad projekteeriti töö efektiivsuse tõstmise huvides.

Rotobrush tehnooogia kujutab endast puhastava ja imava seadme ühendamist, mis võimaldab ventilatsioonikanalite puhastamist ühe seadme abil. Mudelil aiR+ XPi on kaks imurmootorit, mis võimaldavad eelnevalt harjaga vabastatud mustuseosakeste probleemivaba imemist ventilatsioonikanalitest. Tänu sellele kõrvaldatakse ventilatsioonikanalite seintelt kõik sinna kogunenud mustus. Tolm, mustus ja mikroobid imetakse vahetult seadmesse, takistades nende uuesti õhku sattumist.

Uusim mudel BrushBeast on varustatud nelja mootoriga, tänu millele on imemisvõimsus 90% võrra suurem Rotobrush aiR+® XPi mudeliga võrreldes ja võimaldab suurema läbimõõduga ventilatsioonikanalite tõhusat puhastamist veelgi lühema ajaga.

Enamgi, Rotobrush tehnoloogia võimaldab standardse 10,7 m pikkuse imeva-puhastava vooliku kasutamist, mida on võimalik lisaks pikendada 5,2 m pikkuse voolikuga, mis annab kokkuvõttes 15,9 m tööraadiuse. Meie tootevalikus on pehmed ja kõvad harjad läbimõõtudes alates 10 cm kuni 76 cm, mis on mõeldud kasutamiseks meie seadmetega.

Rotobrush seade on universaalne lahendus kõikide ventilatsioonikanalite, sh ka paindlike Flex tüüpi kanalite, turvaliseks, kiireks ja tõhusaks puhastamiseks. Enamgi, Rotobrush vòimaldab nii ümara kui nelinurkse profiiliga, suurusega alates 60 mm kuni 550 mm, ventilatsioonikanalite puhastamist.

Ventilatsioonisüsteemi puhastamine Rotobrush abil ei ole siiski ventilatsioonikanalite hooldusprotsessi viimaseks etapiks. Vajalik on veel desinfitseerimine, et vältida tervisele kahjulike mikroobide paljunemist. Desinfitseerimist viiakse läbi professionaalse seadme – elektrilise hajuti abil, mis on kohandatud desinfitseerivate ainete pihustamiseks. Masin juhitakse ventilatsioonikanalisse, kuhu pihustatakse desinfitseeriv vahend. Kõikidel kasutatud vahenditel peavad olema Riikliku Hügineeniinstituudi sertifikaadid ja nad peavad olema tervisele ohutud.

Järgmiseks ventilatsioonisüsteemi puhastamise etapiks on uue kontrolli teostamine ja süsteemi läbitavuse kindlaks tegemine. Ventilatsioonikanalite puhastamise teenuse raames, mida osutame Varssavis, on ventilatsioon reguleeritud. Viimaseks etapiks on dokumentatsiooni koostamine. Selline kompleksne lähenemine aitab vältida õhu kvaliteedi halvenemist ning pikendab ventilatsioonisüsteemi kasutusaiga.